Technosector d.o.o., Kralja A. I KarađorđevIća 88/I-2
34000 Kragujevac, Srbija
Tel: +381 34 501-409, Mob: +381 65 50-70-101
mail: office@technosector.rs
German | Srpski | English

Događaji

 • Cooper Standard
  Izrađen elaborat zaštite od požara i glavni projekat zaštite od požara za kancelarije i trening salu unutar proizvodne hale Cooper Standard-a u Sremskoj Mitrovici.
  Detaljno...
 • NIS AD Novi Sad
  Izrađen glavni projekat zaštite od požara, skladište ND Novi Sad
  Detaljno...
 • Tehnomanija Beograd
  Isporuka stabilnih sistema za detekciju požara firmi Tehnomanija iz Beograda, na sedam različitih lokacija. Potpisan je i ugovor o održavanju i pregledu ispravnosti sistema zaštite i dojave požara.
  Detaljno...

Aktuelno

Reference